Cookieverklaring

Type cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt.
  • Analytische cookies zorgen ervoor dat we het surfgedrag op onze website kunnen meten en problemen snel kunnen oplossen.

Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via info@globalflowerservice.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

Cookie overzicht

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies. De volgende cookies worden bij een bezoek aan onze website op de hardeschijf van de bezoeker geplaatst:

Cookiemelding
Type: Functioneel
Deze cookie wordt geplaatst door Global Flower Service B.V. waarmee we onthouden of we de cookiemelding al eens aan u hebben getoond.
_cookiebar (duur: max. 2 jaar)

Google Analytics
Type: Analytisch
Deze cookies worden geplaatst door Google waarmee wij het surfgedrag op onze website analyseren en daarmee onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics deelt geen anonieme data met derden.
_gid & _ga (duur: max. 2 jaar)

Google Analytics

Google
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Global Flower Service B.V. heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Anonimiseren
Global Flower Service B.V. heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IP-adres is daarbij gemaskeerd zodat uw locatie niet herleidbaar is.

Websites van derden en wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Global Flower Service B.V. niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spant Global Flower Service B.V. zich in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 1.0, opgesteld d.d. 25/04/18.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Global Flower Service B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar info@globalflowerservice.nl. Global Flower Service B.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Global Flower Service B.V. u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Global Flower Service B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht

Interne behandeling
Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Global Flower Service B.V. u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@globalflowerservice.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Naar boven

©2024 Global Flower Service BV • Webontwikkeling: 2nd Chapter

ProclaimerPrivacyverklaringCookieverklaring